အပေါ်မှ ဘာသာစကားများကို သင်တွေ့ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့အသံမှ သတင်းဆောင်းပါးများကို ဘာသာပြန်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ ပြည်သူသတင်း မီဒီယာကို လူတိုင်း လက်လှမ်းမှီနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပါသည်။

ဆက်လက် လေ့လာရန် လင်ဂွါ ဘာသာပြန် စီမံကိန်း  »

ဘာသာပြန်သူ လျှောက်လွှာ ပုံစံ

ကမ္ဘာ့အသံ Lingua (လင်ဂွါ) ဘာသာပြန်စီမံကိန်းသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ စေတနာအပြည့်နှင့် ပြန်ဆိုပေးသော လုပ်အားပေး ဘာသာပြန် ၅၀၀ ကျော်၏ ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းဆောင်းပါးများအား ဘာသာစကားပေါင်း ၃၅ ဘာသာသို့  ပြောင်းလဲပေးနေပါသည်။

ကမ္ဘာ့အသံ မြန်မာဘာသာ စာမျက်နှာကို ကျယ်ပြန့်စေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့ နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါသလား၊ အောက်ပါ လျှောက်လွှာကို ဖြည့်ပါ။ သင့်ကို မြန်မာဘာသာ အယ်ဒီတာမှ ဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မည်။

သင်ဘာသာပြန်သူမဟုတ်ပဲ သတင်းရေးသားသူ ဖြစ်ပါသလား၊ ဤလျှောက်လွှာကိုသုံး၍ ရေးသားသူအဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။