အပေါ်မှ ဘာသာစကားများကို သင်တွေ့ပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့အသံမှ သတင်းဆောင်းပါးများကို ဘာသာပြန်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ ပြည်သူသတင်း မီဒီယာကို လူတိုင်း လက်လှမ်းမှီနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပါသည်။

ဆက်လက် လေ့လာရန် လင်ဂွါ ဘာသာပြန် စီမံကိန်း  »

ကမ္ဘာ့အသံ၏ ခံယူချက်

ကျွန်ုပ်တို့သည် လွတ်လပ်သော ပြောဆိုမှုကို ယုံကြည်သည် – ပြောဆိုပိုင်ခွင့် နှင့် နားထောင်ပိုင်ခွင့် နှစ်ခုစလုံးအား တန်းတူ ကာကွယ်ရာတွင် ယုံကြည်သည်။ ပြောဆိုနိုင်ရန် ကိရိယာများကို လူသားတိုင်း သုံးခွင့်ရနိုင်ရေးကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။

ထိုယုံကြည်ချက်တို့ဖြင့် ပြောဆိုလိုသူတိုင်းအတွက် ပြောဆိုနိုင်မည့်နည်းလမ်းရရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျိုးပမ်းသည်၊ ထို့အပြင် ထိုပြောဆိုမှုများကို ကြားသိလိုသူတိုင်းအတွက် ကြားသိနိုင်မည့်နည်းလမ်းကိုလည်း ရရှိနိုင်ရန် ကျိုးပမ်းသည်။

အသစ်ပေါ်ထွက်လာသော ကိရိယာများ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ပြောဆိုခြင်းကို ပုံနှိပ်ခြင်း နှင့် ဖြန့်ချိခြင်း နည်းလမ်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်သောသူများက ဖြစ်စေ၊ အတွေးအခေါ်များနှင့် ဆက်သွယ်မှုများကို ကန့်သတ်မည့်အစိုးရများကဖြစ်စေ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ ယခုအခါတွင် သတင်းအာဘော်၏ စွမ်းအားကို လူတိုင်းက ကိုင်ဆောင်နိုင်လာသည်။ လူတိုင်းက ၄င်းတို့၏ အဖြစ်အပျက်များ နှင့် ပုံပြင်များကို ကမ္ဘာသို့ ပြောပြနိုင်သည်။

လူသား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပိုမို၍ အပြည့်အဝ နားလည်စေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပိုင်းခြားထားသော အက်ကြောင်းများကို တံတားထိုးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကျိုးပမ်းပါသည်။ ပိုမိုထိရောက်စွာ အတူတကွ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် နှင့် ပိုမိုအားကောင်းစွာ လှုပ်ရှားနိုင်ရန်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ကျိုးပမ်းပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်း၏ စွမ်းအားကို ယုံကြည်သည်။ မတူညီသော ကမ္ဘာ့ဒေသများမှ တစ်ဦးချင်းစီကြားတွင်ရှိသော ရစ်နွယ်မှုသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ ဖြစ်နိုင်ပြီး ခွန်အားရှိသည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လူသားတိုင်းအတွက် လွတ်လပ်သော၊ မျှတသော၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော အနာဂတ်တစ်ခုရရှိစေရန် နယ်စည်းမခြား ဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းများသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်နေကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အကြား ဝေမျှသော တူညီသည့် ပန်းတိုင် နှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်လည်း ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လေးစားရန်၊ ကူညီရန်၊ သင်ကြားပေးရန်၊ သင်ယူရန်နှင့် နားထောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့အသံများ ဖြစ်ကြသည်။